menu

Privacyverklaring 

Introductie

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik u hoe ik om ga met uw persoonlijke gegevens. In de intake wordt hier kort bij stil gestaan en u zal gevraagd worden te ondertekenen dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Tijdens de intake krijgt u een formulier waarbij persoonlijke gegevens ingevuld worden. Het betreft ten eerste administratieve gegevens om aan uw papieren dossier te koppelen en rekeningen aan u te kunnen versturen. Op dit formulier vraag ik of u instemt met informatie-uitwisseling en/of rapportage met huisarts, specialisten, andere therapeuten, bedrijfsarts e.d. als dit aan de orde mocht zijn. Ook vraag ik te beamen dat ik u heb geïnformeerd over wat u kunt doen wanneer er in mijn manier van hulpverlenen iets niet tot tevredenheid verloopt. Ten slotte vraag ik u dit formulier te ondertekenen.

U komt bij mij met een bepaalde hulpvraag en daarom maken wij gezamenlijk een plan van aanpak. Dit plan wordt een belangrijk onderdeel van uw dossier en daarom ook door u ondertekend.

In de periode dat we elkaar spreken leg ik met de hand geschreven gegevens van geestelijke, psychische en lichamelijke aard in uw dossier vast.

Brieven en het hulpverleningsplan worden digitaal bewaard.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verwerkt?

Het dossier zal zeer persoonlijke dingen omtrent uw leven bevatten. Het papieren dossier wordt in een beveiligde kast opgesloten evenals de digitale informatie.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Het verstrekken of opvragen van informatie over u zal ik alleen doen als u daar uw toestemming voor hebt gegeven ( zie boven). Ik neem uw privacy zeer serieus.

U heeft het recht om inzage te vragen in het dossier. Ook heeft u recht op aanpassing als u vind dat ik iets onjuist geformuleerd heb.

Hopend u tot tevredenheid te hebben geïnformeerd verblijf ik met een hartelijke groet,

Erik Beemster

home